Obchodní jméno:

Ulice a číslo:

PSČ a město:

 

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis v rejstříku:

 

 

 

 

Bankovní spojení:

 

 

 

 

Telefon/Mobil:

E-mail:

 

Příjem objednávek přes e-shop:

 

Provozní doba:

 

Zodpovědný vedouci:

 

Orgán dozoru:

 

 

 

 

 

 

IVATO s.r.o.

Primovce 646

059 12 Hôrka

 

47775874

2024091256

SK2024091256

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súduPrešov, oddiel Sro, vo vložke číslo 30458/P.

 

 

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 5111360896

IBAN: SK69 0900 0000 005111360896

BIC (SWIFT): GIBASKBX

 

0907 706 354

info@ivatoshop.sk

 

 nonstop

 

Pondelí až Pátek od 8.00 do 16.00 hod

 

Peter Števček

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01  Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk

 

               Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

 

Článek I.

Definice

Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je IVATO s.r.o. se sídlem Primovce 646, 059 12 Hôrka.

Prodávajícím je IVATO s.r.o. se sídlem Primovce 646, 059 12 Hôrka

Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.ivatoshop.sk je IVATO s.r.o. se sídlem Primovce 646, 059 12 Hôrka, Slovensko

Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil závaznou objednávku. Pro účely zákona, zejména zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží a služeb na dálku prostřednictvím elektronického zařízení.

Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).

Kupující plně uznává elektronickou komunikaci, zejména prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.

Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

 

Článek II.

cena

Všechny uváděné ceny u zboží a službách jsou konečné včetně 20% DPH.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III.

objednávka

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 4. tohoto článku.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávka kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.

Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dní.

 

Článek IV.

platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

 

a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

b) platba prostřednictvím platebních karet VISA a MasterCard

c) platba při osobním převzetí

d) platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet

e) platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře

g) platbu na základě dárkového poukazu

 

Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

a) slevu z ceny za registraci do e-shopu,

b) slevu za opakovaný nákup,

c) slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V.

dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možností částečných dodávek.

Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

a) kurýrní společnosti

b) osobně na zvolené adrese

c) vlastní dopravou prodávajícího

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury, nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

Doprava kurýrní společností se standardním doručením:

od 6,30 €

Poplatek za platbu platobní pránou je zpoplatněn ve výši 0,70 €

Cena přepravy se může měnit v závislosti na rozměrech a případných tvarových zvláštností zboží.

Zásilka, která nesplňuje parametry balíkové přepravy je zaslána přepravou CARGO, kdy cena závisí od celkové hmotnosti a rozměrů objednaného zboží.

 

2. Při platbě na dobírku, platba při převzetí zboží od kurýra:

Doprava kurýrní společností se standardním doručením:

od 6,30 €

Poplatek za dobírku je zpoplatněn ve výši 1,40 €

Cena přepravy se může měnit v závislosti na rozměrech a případných tvarových zvláštností zboží.

Zásilka, která nesplňuje parametry balíkové přepravy je zaslána přepravou CARGO, kdy cena závisí od celkové hmotnosti a rozměrů objednaného Tavaru.

 

4. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

5. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné kromě toho, které bylo započteno v objednávce.

6. Cena bude v objednávce automaticky přepočítána a zobrazena v CZK

Článek VII.

Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího, nebo dopravce.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který není vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si prodávající splnil informační povinnosti podle tohoto zákona, pro ostatní případy se použije odst. 2 nebo 3 Zákona. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího během jeho provozních hodin nebo toto odstoupení podat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech, případně takové uplatnění práva lze uplatnit i v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

Zboží nám nezasílejte na dobírku, zásilka nebude převzata.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 CFU jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU

Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:

a) převzít objednané zboží

b) zaplatit za převzaté zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu

c) překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

3. Prodávající je povinen:

a) dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně

b) spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze

 

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU

Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,

právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

právo na přenositelnost osobních údajů,

právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, název firmy, IČO, DIČ, IČ-DPH, bankovní spojení, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

 

Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727 / pricemania.sk se službou Hodnocení obchodu, společnost Pricemania s. r. o., se sídlem Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

 

Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

 

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

 Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

 

 

Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.

Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.

Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

Při určování výše náhrady škody prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

 


SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Přihlaste se k odběru novinek